۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

استراتژی وزیرکار برای مقابله با بیکاری:

این عنوان: «استراتژي وزير كار براي ايجاد يك ميليون 200 هزار فرصت شغلي » خیلی جذاب بود، گفتم بخوانم و ببینم که جریان چیست.حالا که خوداندم می بینم یا من دارم حواس پرتی می گیرم یا آقای وزیر کارحواس پرتی دارد. ازبنگاه های « بالادستی» و « میان دستی» و « پائین دستی» حرف می زند که من دروغ چرا، منظورش را نمی فهمم ولی برای هرگروه، میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد یک فرصت شغلی را به دست می دهد. درمورد بنگاه های بالادستی و میان دستی، من متوسط رقم را درنظر گرفته ام.
می بینم اگر این تعداد فرصت شغلی دربنگاه های پائین دستی ایجاد شود، باید سالی 64 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود. برای بنگاههای میان دستی، هم به 354 میلیارددلار سرمایه گذاری سالانه نیازمند خواهیم بود و درمورد بنگاه های بالادستی هم میزان سرمایه گذاری موردنیاز 1900 میلیارددلار خواهد بود. خوب این سه تا، که هیچ کدام به این میزان نمی تواند انجام بگیرد.
پس آقای وزیرکار، مارادست انداخته ای یا خودت را؟

0 نظر: