۱۳۸۷ فروردین ۷, چهارشنبه

درحاشیه یک مصاحبه

دراینجا مصاحبه ای از آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی آمده است که در پاسخ این سئوال : «اما خاورمیانه فقط اسراییل نیست شلیک حتی یک گلوله توپ قیمت رو به افزایش نفت را به بشکه ای بالای 100دلار می برد؟ گفته اند که:
«قیمت نفت در آمریکا یک چهارم قیمت نفت در اروپا، چین و ژاپن و غیره است هر چه قیمت نفت بالا برود به سود آمریکا است»
دروغ چرا از پاسخ ایشان خیلی تعجب کردم. جالب این که ایشان هم استاد دانشگاه هستند و هم مدير مرکز مطالعات خاورميانه در یک دانشگاه صاحب نام امریکائی، و هم رئیس « شورای ایرانیان آمریکا» ولی درهمین پاسخ کوتاه چند و چندین اشتباه اساسی و خیلی جدی دارند.
اولا، قیمت نفت درامریکا یک چهارم قیمت نفت دراورپا نیست. به احتمال زیاد منظور آقای دکتر قیمت بنزین است که دراروپا با مالیاتی که دولت ها برآن می بندند، به مراتب بیشتر از قیمت بنزین در امریکاست. ولی آن چه که در این کشورها برای خرید نفت دربازار لندن یا نیویورک می پردازند، تفاوتی ندارد. این یکی،
ادعا نادرست دوم هم این است که « هر چه قیمت نفت بالا برود به سود امریکا است» که من نمی دانم این ادعا را برچه اساسی و بر چه مبنائی مطرح می کنند؟ یعنی آیا ایشان خبر ندارند که بالا رفتن قیمت نفت- به خصوص به اندازه ای که بالا رفته است- به نفع هیچ کس نیست. یعنی ایشان آیا از این سیر به هم فزاینده تورمی در اقتصاد جهان خبر ندارند. حتی دراقتصاد امریکا، آیا خبر ندارند که از جمله تورم ناشی از بالارفتن قیمت نفت از سوئی و بحران مالی بازار مسکن، برای سیاست پردازان امریکائی معضلی شده است چون از سوئی باید برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش بدهند واین در حالی است که برای جلوگیری از گسترش بحران مالی به دیگر بخش های اقتصاد، باید از نرخ بهره بکاهند.
نه آقای دکتر سخت اشتباه می کنید. هرچه قیمت نفت بالابرود به سود امریکا نیست.

0 نظر: