۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

«25 میلیون رای» و دوتاونصفی بسیجی سرگردان!

دریادداشتی به شکوه برآمده بودم « با سی سالگی حکومت اسلامی، این دیگر چه نوع اسلامی است که درآن دروغ گفتن انگار به صورت یک تکلیف شرعی حکومت گران درآمده است!»
دوست مذهب باور من درایمیلی به من پرخاش کرد که از تو انتظار نداشتم که این گونه قضاوت کرده و ایمان دیگران را به بازی بگیری. مانده بودم چه پاسخ بدهم. ولی آدم وقتی شانس بیاورد شاهد از غیب می رسد.
درسایت فارس نیوزخواندم « تا لحظه مخابره اين خبر، رئيس جمهور در ازدحام شديد جمعيت استقبال‌كننده محاصره شده و پيش‌بيني مي‌شود ديرتر از زمان مقرر براي سخنراني به حرم مطهر رضوي برسد»
همین سایت، « گزارش تصویری» این ازدحام جمعیت را هم دردسترس گذاشته است. بفرمائید این هم ازدحام شدید جمعیت؟
به قول معروف پیدا کنید پرتقال فروش را!

0 نظر: