۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

لاشخوران بین المللی دور جسد یونان جمع شده اند

گلوبال ریسرچ
مجازات خصوصی سازی که انگلیس درعمل فهمید هم غیر کارآمد است و هم گران حالا قراراست شامل حال یونان بشود.
در12 ژوئیه  جلسه رهبران منطقه یورو شرایطی را به نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس دیکته کرده است که او همه را پذیرفته ازجمله فروش تتمه اموال دولتی باقی مانده را.
بیزنس اینسایدر گزارش کرد که رهبران منطقه یورو خواسته اند تا همه دارائی های عمومی یونان به یک صندوق مستقل تحت عنوان صندوق توسعه اموال جمهوری هلنیک  منتقل شود تا بتوان وامهای تازه را پرداخت وسرمایه بانکها و دیگردارائی ها را بازسازی کرد. این صندوق در ژوئیه 2011 پس از ظهور بحران بدهی یونان ایجادشد ولی سیریزا با آن مخالف بود ووقتی به قدرت رسید همه برنامه های خصوصی سازی طرح ریزی شده را متوقف کرد. بن چو ( روزنامه ایندیپندنت) گزارش کرد که آلمان درمرحله اول پیشنهاد کرد تا صندوق از لوکزامبورگ و بوسیله یک بانک دولتی آلمانی اداره شود و همین باعث شد که دررسانه های اجتماعی از یک « کودتای» آلمانی سخن گفتند.
دروبسایت صندوق این واحدها برای فروش عرضه شده اند:
-         لاتاری دولتی
-         شرط بندی روی اسب ها
-         استادیوم های المپیک
-         فرودگاه بین المللی آتن
-         37 فرودگاه منطقه ای
-         بندرپیرائوس و 100 درصد سهام 11 بندر دیگر
-         بسیاری از قرارگاههای قایق ها
-         مناطق توریستی
-         مستغلات دولتی مخصوصا در جزایرزیبا
-         چشمه های آب گرم در کشور
-         هتل ها دارای ارزش تاریخی و فرهنگی درمناطق بسیارجذاب
-         مستغلات یونان در نیویورک، واشنگتن و بلگراد
-         شرکت انرژی عمومی S.A. که در واقع انرژی مورد نیاز 80درصد جمعیت را تولید می کند.
دیگرشرکت هائی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار شوند شامل یک شرکت  واردکننده گاز، سه شرکت تصفیه نفت، شرکت آب آتن، شرکت پست ELTA بیش از 400 مایل جاده، ترینوز ( حمل و نقل ریلی و اتوبوس) و روسکو که مسئول تعمیر و سرویس کردن قطارها در یونان است.
بن چو اضافه می کند که برآورد صندوق بین المللی پول نشان می دهد که همه دارائی های قابل فروش تنها نیمی از  منابع مورد نیاز را تهیه می کند و درآمد خصوصی سازی های بعدی تنها 500 میلیون یورودرسال خواهد بود « با این نرخ 100 سال طول می کشد تا 50 میلیاردیورو جمع آوری شود».

نتیجه گیری بن چو:
صندوق درواقع وسیله ای است برای حفظ ظاهر که آلمان درست کرده است تابتواند به رای دهندگان آلمانی بگوید که یونانی ها هزینه برون رفت از بحران را خودشان می پردازند.
ولی تکلیف نخست وزیر الکسیس سیپراس در این میان چه می شود. او با این وعده انتخاب شد تا خصوصی سازی دارائی های با ارزش دولت  را متوقف کرده و معکوس کند.
مردم یونان در باره این سیاست ها چه فکر خواهند کرد؟   

0 نظر: