۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۹, سه‌شنبه

الزایمر سیاست پردازان درایران:
این حضراتی که درایران نامزد مقام ریاست جمهوری شده اند، به تحقیق همه شان از من کم سن و سال ترند ولی نمی دانم چرا به بیماری فراموشی یا الزایمر دچار شده اند و ظاهرا براین تصور باطل هستند که انگار ما هم الزایمر گرفته ایم. نمی دانم به الزایمرشان مربوط است یا علت دیگری دارد که اغلب هم همین طور الله بختکی پرت و پلا هم می گویند و لطیفه می پراکنند. به نظر من اگر برپرت و پلاگوئی درا یران عزیز مالیات وضع شود، تردید ندارم که در وقت کوتاهی کسری بودجه دولت فخیمه تامین مالی خواهد شد. ولی از تازه ترین لطیفه  آقای میرسلیم «هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد» خوب این حرف مزخرف درعمل یعنی چی!
اولا بخش عمده ای از این 80 میلیون کودکان هستند که طبق قانون نمی توانند جزو هیات دولت یا نهادی شبیه به آن باشند. نمی دانم چه تعدادی هم هستند که با این نظام مخالف اند و اگر درزندان نباشند، طبیعتا علاقه ای ندارند جزو این هیات دولتی باشند. پیش شرط دیگری هم گذاشته اند که متوسط سنی هیات دولت نباید از 50 سال بیشتر باشد. البته واضح و مبرهن است که این فرمایش که هیات دولت ایشان را 80 میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد حرف مفتی بود که همین طور الله بختکی زده شد. درباره نقد و انتقاد هم درهمین برنامه تلویزیونی فرمایش کرده اند. البته بد نیست به جناب میرسلیم یادآوری کنیم که اگرشما گرفتار فراموشی شده اند ما که جزو « هیات دولت» شما هستیم به یاد داریم که درزمان وزارت ارشاد چه دسته گلی به سرآزادی زده بودید. لطفا اگر با ماصادق نیستید حداقل اندکی با خودتان صادق باشید. حالا که دارم از الزایمر سیاست پردازان ایرانی سخن می گویم اشاره کنم که وقتی این دو سه تا سخن رانی تازه آقای روحانی را خواندم مجبور شدم بیش از یک بار بخوانم که آیا این روحانی همان روحانی است که زمانی خواستار شده بود که « مخالفان» را در مراسم نماز جمعه داربزنند تا تاثیرش بیشتر باشد. یا اندکی به زمانه کنونی ما نزدیک تر، جناب روحانی اگر شما الزایمر گرفته اید ما یادمان هست که در عکس العمل به قضایای کوی دانشگاه و یورش به دانشجویان شما چه مواضع مشعشعی گرفته بودید. بالاغیرتا اندکی تخفیف بدهید.... به قول خود شما هم آزادی خجالت خواهد کشید و هم حقیقت....
فکر نکنید درفرنگ جاخوش کرده ام و برای سیاست پردازان گرامی ایران تکه می گیرم. آقای قالیباف هم الزایمر گرفته است یادتان هست چه سخن رانی غرائی در مخالفت با واردات البسه ایتالیائی کرد و بعد عکس خودش با لباس گرم ایتالیائی درسایت ها منتشر شد. اگر آدم الزایمر نگرفته باشد یادش می رود که چه لباس گرمی دارد! آقای رئیسی هم انگار الزایمر گرفته و یادش رفته است که درصدر یکی از امپراطوری های اقتصادی ایران نشسته که صنارهم مالیات نمی دهد ولی دراهواز فرمایش می کند «من از شما میپرسم امکان جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دار دیا ندارد؟ مگر میشود نداشته باشد. به یک سامانه جامع نیاز داریم که کاملا شفافسازی کند و هیچ کس نتواند فرار مالیاتی کند. شما مدام به کاسب بیچاره میگویید ارزش افزوده. اما آن یقه سفید که فرار مالیاتی میکند، یک قران مالیات پرداخت نمیکند.»

والله چه عرض کنم! جناب کاری که آستان قدس می کند اسمش « فرارمالیاتی» است و سامانه جامع و غیر جامع هم نیاز ندارد. روشن و بدیهی است. این که ادعا می کنید مالیات نمی دهیم ولی خرج محرومان می کنیم.... خدا شاهد است قصدم اهانت و بی احترامی نیست ولی می گویم خرخودتانید! آیا برای دیگران هم این حق را قائل هستید که مالیات ندهند و هرطور که خودشان صلاح می دانند عمل کنند یا این که این حق ویژه آستان قدس است....وجود حق ویژه می خواهد درایران باشد یا در کره مریخ، ولی سراز رانت خواری در می آورد که داستانش بماند برای فرصتی دیگر....

0 نظر: