۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

بخش پایانی مصاحبه با تلویزیون برابری

بخش پایانی مصاحبه با تلویزیون برابری درباره بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را دراینجا ببینید.
0 نظر: