۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

چرا اقتصاد ایران در این سالهابه دست انداز افتاده است؟

درپاسخ گوئی به این پرسش، می توان از عوامل و علل متعددی سخن گفت. ولی من دراین مختصر به چند عامل عمده اشاره می کنم:...
متن کامل

۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

ما و حقیقت که ازهمیشه آسیب پذیرترشده است!

به بهانه 22خرداد- یعنی اولین سالگرد تقلب بزرگ چند کلمه ای نوشتم که دراینجا می خوانید.

۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

قطع نامه چهارم تحریم برعلیه ایران!

متاسفانه قطع نامه چهارم تحریم برعلیه ایران هم تصویب شد. آقای احمدی نژاد و ملیجک شان- موسوم به آقای مشائی- اظهار فضل فرموده اند که « قطع نامه را قبول نداریم» و ظاهرا این آقایان این حداقل را درک نمی کنند که قرار نیست این قطع نامه را ایران قبول داشته باشد! مسئله این است که این تحریم ها حالا دیگر به صورت یک قانون بین المللی درآمده است و این قانون هم درعمل حتی از سوی برزیل و ترکیه که به این قطع نامه رای مخالف داده اند، هم اجرا خواهد شد.

۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

یک پیشنهاد

دراینحا خوانده ام که مغز متفکرطرح هدفمند کردن یارانه ها ورئیس شورای رقابت- آقای دکتر پژویان- درپاسخ به احمد میدری درباره احتمال پیدایش شورش به خاطر حذف یارانه ها و بالارفتن قیمت ها به افزایش قیمت نفت در1973 اشاره کرده و مدعی شده است که درغرب شورشی اتفاف نیافتاده است و چنین ادعائی را رد کرده است. امیدوارم این ادعا صرفا نشانه یک سهو مختصراز جانب ایشان باشد چون اگر نباشد وا گردانش مغز متفکر این قانون به این مقدار باشد باید به واقع گفت که خدا عاقبت وضع اقتصادی ایران را بخیر بکند.
پیشنهاد می کنم آقای دکتر به این سایت درکنار دهها سایت مشابهی که هست و اطلاعات زیادی به دست می دهند- سری بزنند و بعد این ادعای سخیف خود را پس بگیرند.