۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

درباره تحریم بانک مرکزی

رفته بودم برنامه بی بی سی درباره تحریم بانک مرکزی که می توانید اینجا ببینید. درباره آن چه مهمان دیگر برنامه از نیویورک گفت چیزی نمی گویم غیر از این که درهمان دنیای متمدن و پیشرفته ای که ایشان از آن سخن می گوید « مجازات عمومی» یا به قول انگلیسی کولکتیو پانیشمنت نه وجاهت اخلاقی دارد و نه وجاهت قانونی و آن چه که علیه مردم ایران درپیش گرفته اند چیزی به غیر ازیک کولکتیو پانیشمنت نیست. این درست به این می ماند درهمان شهری که این مهمان عزیز ساکن است پلیس آنجا همه ایرانی ها را به خاطر این که یک ایرانی مرتکب جرم و جنایتی شده است دستگیر کند... اگراین کار از نظر اخلاقی درست است و از نظرقانونی هم اشکالی ندارد درآن صورت درپیش گرفتن تحریم های گسترده که درعمل حتی جلوی واردات گندم و برنج و حتی دارو را هم می گیرد ( به خاطر تحریم بیمه)چیزی غیر از کوشش برای مجازات  75میلیون ایرانی از زن و مرد و کودک و پیر نیست. مخالفت ما با رژیم به جای خود محفوط ولی نباید چشم براین تحریم های جنایتکارانه بست و گفت انشاالله گربه است. آدرس غلط ندهیم این تحریم ها دروجه عمده علیه مردم ایران است. همان طور که درعراق شد ( از جمله مردن 500000 کودک عراقی درنتیجه ده سال تحریم ) هزینه اصلی اش را اکثریت مطلق ایرانی ها و به خصوص زنان و کودکان و کارگران و زحمت کشان خواهند پرداخت. یادتان باشد ما گفتیم!
 

0 نظر: