۱۳۸۷ آذر ۱۹, سه‌شنبه

بدهی های دولت و استخاره!

نمی دانم چه حکمتی است که دولت جمهوری اسلامی به غیر از من و خواجه حافظ شیرازی به بقیه بدهکاری دارد و حالا که این چنین است به جای این خاصی خرجی هائی که این جا و آنجا می کند چرا این بدهی هایش را کارسازی نمی کند تا گشایشی دراقتصاد ایران بشود.
در اینجا خواندم که بدهی دولت به آستان قدس رضوی بیش از 500 میلیارد تومان است.
دراینجا می خوانیم که «شرکت های خصوصی ایرانی که پنج هزار میلیارد تومان (معادل پنج و نیم میلیارد دلار) از دولت طلب دارند، از مقامات دولتی خواسته اند برای جلوگیری از ورشکستگی و بروز مشکلات کارگری، بدهی آنها را بپردازند»
دراینجا خواندم که دولت اقلام زیر را به طلبکاران خود پرداخت نکرده است. بدهی دولت به صندوق های بیمه و بازنشستگی که در کل 43976 میلیارد ریال است. دولت هم چنین به بانک کشاورزی هم 7959میلیاردریال بدهی معوقه دارد. قراربود که در طول 1386-87 د ر کل 32373 میلیاردریال از بدهی های خارجی دولت پرداخت شود که تنها 7322 میلیارد ریال پرداخت شد. شرکت هواپیماسازی هم 1020 میلیارد ریال از دولت طلب دارد که هم چنان باقی است.
دراینجا خواندم که دولت به « شرکت فرودگاههای کشور» هم 40 میلیاردتومان بدهکار است./ البته بدهی های شرکت های هواپیمائی هم 62 میلیاردتومان است که نمی دانم چه میزانش بدهی دولتی است و چه میزان بدهی شرکت های خصوصی.
دراینجا هم می خوانیم که بانک ملی که یک بانک دولتی است به بانک مرکزی که آنهم یک بانک دولتی است، 33000 میلیاردریال بدهی دارد که به خاطر هزینه دیرکرد سالی یک میلیارددلار به آن اضافه می شود.
همین طور سردستی این را جمع که کردم ( به استثنای بدهی شرکت های هواپیمائی) شد، 166406 میلیارد ریال که به حساب بهای دلار در بازارامروز تهران می شود نزدیک به 16.3 میلیارددلار. با وضعیت بازار نفت، که دلارهای نفتی هم دارند کش می روند و نمی شود آنها را دزبازار نقد کرد. درکشوری که اکثریت مردمش هر روزه فقیرتر می شوند نمی توان بر این اکثریتی که هرروز مستمند تر می شود، مالیات های زیاد بست. اقلیتی هم که اندکی زیادی دارند قدرتمند تر و بانفوذتر از آن هستند که کسی بتواند از آنها مالیات بگیرد. تازه این جماعت درایران کی مالیات دادند که حالا بدهند.
فقط می ماند که یک کسی استخاره ای بکند ببینیم که برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

0 نظر: