۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

دولت شیریا خطی!

ممکن است آقای احمدی نژاد خیلی هم « کارآمد» باشد و شعارهای قشنگ بدهد ولی شیوه مملکت داری اش بی تعارف به درد عمه جان مرحوم من می خورد که چند سالی است که عمر مبارکش را داده به شما!
به آن چه که در نطق هایش می گویدویا دارد بازو قطع می کند یا چاقوی زنجان به دست گرفته کار ندارم ولی آن چه را که خود رئیس جمهور و بسیاری از مدافعانش خیلی هم جدی گرفته اند سفرهای استانی اوست. همین جا لطفا این قطعه را از تازه ترین سفر استانی هیئت دولت بخوانید:
«در چهل و نهمين جلسه استان هيات دولت در خوزستان که به روایت برخی رسانه‌ها حدود 5.5 ساعت و به روایت برخی دیگر از رسانه‌ها حدود 7 ساعت طول کشید؛ 275 مصوبه براي «عمران و آباداني استان» به تصويب رسيد»
اگراین جلسه 5.5 ساعت طول کشیده باشد یعنی این که هر 72 ثانیه یک مصوبه به تصویب رسیده است و اگر هم 7 ساعت طول کشیده باشد یعنی هر 92 ثانیه یک مصوبه را تصویب کرده اند.
من حرفم این است که برای تصویب این مصوبه ها اگرقراربود شیر یا خط هم بکنید بیشتر وقت می گیرد تا چه رسد به این که در هیئت دولت درباره اش بحث و مباحثه هم کرده باشند .... راستی چه طوری می شود دراین مدت کم این همه مصوبه را به تصویب رساند؟

0 نظر: