۱۳۸۸ فروردین ۱۲, چهارشنبه

یک سئوال!

من هم خوانده ام که « هنز نزد ایرانیان است و بس» ولی سئوالی دارم که از راهنمائی شما پیشاپیش تشکر می کنم:
آیا کسی کشوری را می شناسد که در آن زندگی معمولی اش و مطبوعات و وو بیش از دو هفته تعطیل بشود؟
یعنی در این دوهفته اصولا خبری نبوده است که مثلا روزنامه ای منتشر بشود. جالب این که حضراتی که « روز» را درفرنگ منتشر می کنند به قول معروف هم از « توبره می خورند و هم از آخور» هم دو هفته همراه تعطیلات ایران تعطیل می کنند و هم در این ولایت هر روزی که تعطیل شود....
عبرت آمیز این که همین ملت به مقدار زیادی تنبل وقتی یک بازی فوتبال را می بازد، این باخث برایشان « ناموسی» هم می شود و آن وقت بیا و ببین که چه میزان نژاد پرستی زشت می زند بیرون.... !

0 نظر: