۱۳۸۸ فروردین ۲۶, چهارشنبه

آسوده بخوابیم که آقای احمدی نژاد بیداراست!

رییس‌جمهوری گفت: "هنگامی که به آمریکا سفر کرده بودم خبرنگاری از من پرسید که ممکن است قدرت‌های بزرگ بخواهند ایران را منزوی کنند که بنده در پاسخ گفتم: ایران کسانی را که بخواهند منزوی‌اش کنند با هفت جدش منزوی می‌کند. خبرنگار پرسید که ممکن است آنها به شما حمله نظامی کنند و بنده در پاسخ گفتم: آنها که هیچ، پدرجد آنها هم نمی‌تواند به ایران حمله نظامی کند."
ریاست جمهوری از این بهتر!
ولی آقای رئیس جمهور، اگر کسی بخواهد ایران را « منزوی» بکند، شما به « هفت جدش» چیکار دارید! آنها که گناهی مرتکب نشده اند. منزوی کردن هفت جدی که استخوان شان هم پوسیده است، واقعا، گناه دارد!
در باره نکته دوم، نمی دانم چرا یاد آن فیلم های سرخ پوستی هالیوود افتادم و بعد دیدم که حتما حق به جانب آقای رئیس جمهور است. آن آدمهای لخت و پا پتی که سوار اسب های بی زین و بی پالان بودند که نمی توانند یک کاره بیایند خاورمیانه و به ایران حمله کنند...
پس، کورش! آسوده بخواب که آقای احمدی نژاد بیدار است!

0 نظر: