۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران

کتاب پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران دارد اندک اندک ده ساله می شود. چاپ اولش در بهار 1379 منتشر شد وچاپ دومش هم در پائیز همان سال. و دیگر هیچ. تازگی ها درچند تا از کتابفروشی های انترنتی دیده ام که نوشته اند این کتاب موجود نیست. پیش خودم گفتم اگرکسی باشد که بخواهد این متن را بخواند، خوب می گذارمش اینجا.
درمقدمه کتاب هم نوشته ام و الان هم تکرار می کنم «از خوانند گان ارجمند اين مجموعه تقاضا می كنم كه نويسنده را از راهنمائی های خود محروم نكنند. نقد و نظر خود را در بارة نوشته های اين مجموعه به هر شكل و زبانی كه دوست دارند، نوشته و دراختيار ديگران قرار بدهند. براين اعتقاد بوده ام و هستم كه اگر من بوسيله حقيقت، راهنمائی و حتی رسوا شوم، هزار مرتبه بهتر و منصفانه تر از آن است كه حقيقت، از بی دانشی من و مسئوليت گريزی ديگران لطمه بخورد»

0 نظر: