۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

درمذمت دروغ!:

لابد خبر دارشده اید که دولت درروزهای اخیر تصویب کرده است که مدیریت بنگاههائی که مالکیت شان درتحت سهام عدالت واگذار می شود هم چنان دردست دولت باقی بماند. این بخودی خود چندان مهم نیست چون تا جائی که خبردارم ازهمان ابتدا هم قرار بود که مدیریت این بنگاهها دردست دولت باقی بماند. ولی نکته ای که دراین جا جالب و مهم است این که این جلسه درعکس العمل به نامه وزیر صنایع به اآقای احمدی نژاد درباره این واحدها تشکیل شده است. دراین نامه سه نکته روشن وجود دارد که استراتژی دولت کنونی را نشان می دهد. وزیر صنایع درنامه اش از احمدی نژاد می خواهد تا به وزیراقتصاد دستور دهد که مدیریت دو شرکت واگذارشده را به وزارتخانه او واگذار نماید و دلایلش هم از این قرارند:
- اهمیت این شرکتها
- به منظوراجرای سیاست های صنعتی دولت
- وحدت مدیریت و اداره تخصصی شرکت های مزبور
به عبارت دیگر، براساس این دلایل بعید است برخلاف وعده هائی که داده اند و می دهند، تصدی گری دولت کمتر بشود. حالا که دارم از وزیر صنایع حرف می زنم پس اشاره کنم که درجواب صاحبان صنایع دراصفهان وقتی شکوه کردند که صنایع با 40% ظرفیت کار می کنندبا کلی شعارگریز زد به « دشمنان» که سیاه نمائی می کنند و ارقام « دروغ» منتشر می کنند! ظاهرا کسی به او یادآوری نکرد که یکی دورروز پیش تر وقتی احمدی نژاد درهمان شهر درباره یارانه ها سخن می گفت از جمله گفت که «قدرت خرید مردم نه تنها کم نمی شود بلکه حتما زیاد هم می شود» و این باعث رونق بازار می شود و افزود « کل تولید ما با 40درصد ظرفیت کار می کند» بدون تردید منظور وزیر صنایع از دشمنان و دروغ گویان وسیاه نمایان هم چنان نا روشن است! و اما حالا که به آقای احمدی نژاد اشاره کرده ام اضافه کنم که در همان سخن رانی دراصفهان ادعا کرد که « دولت به ازای هر یک نفر ایرانی سالی 1.5 میلیون تومان به عنوان یارانه پرداخت می کند» که اگر این ادعا راست باشد، یارانه ماهانه می شودر 125000 تومان. البته خبر داریم که رقمی که درلایحه هدفمند کردن یارانه ها آمده است- اگر درست به خاطرم مانده باشد- ماهی 20 تا 23هزارتومان است....
به جای 1.5میلیون تومان یارانه اگر240 هزارتومان یارانه بدهی، من فکر نمی کنم « قدرت خرید» مردم بیشتر بشود. من فکر می کنم احمدی نژاد حتی اگر اقتصادش خراب نباشد، ولی حساب اش حتما خراب است !...

0 نظر: