۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۷, سه‌شنبه

بحران دراستبدادسالاری ایراناین هم کتابی که چندسالی بود چشم انتظار نشرش بودم و به میمنت تازگی ها درایران منتشرشد. این هم نوشته ای درباره آن دریکی از روزنامه ها
همین جا باید از ناشرکتاب قبلی - نشرآگه- که در همین وبلاگ معرفی کرده ام با لباس تمام رسمی و درمحضر عمومی پوزش بخواهم. چون آن چه نوشته بودم دقیق نبود، یعنی اگرچه می دانستم و می دانم که چاپ و نشر کتاب درایران چقدر دشوار است ولی میزان این دشواری ها را کم برآورده بودم. وقتی جواز کاری ات را لغو نمی کنند ولی از تو کتاب قبول نمی کنند و تو هم به شهادت تاریخ ناشری هستی که حدود 50 سال از این راه امرار معاش کرده ای، خوب طبیعتا درمی مانی که با خودت چه بکنی. و بعد یکی از وزارت خانه فخیمه به تو خبر می دهد که بطور موقت، و برای 3 ماه ممکن است ا زشما کتاب قبول کنیم. بدیهی است که برای تماس گرفتن با نویسنده و مترجم وقت و زمانی باقی نمی ماند.
با شرمندگی و پوزش دوباره، از ناشر محترم کتاب « اقتصاد سیاسی جهانی کردن» سپاسگزارم که دراین فرصت کم، این کتاب را منتشر کرد.

1 نظر:

دخو گفت...

خوشحال شدم. هرچند از اقتصاد سر در نمي آورم اما ميگيرم ورقي ميزنم شايد چيزي دستگيرم شد