۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه

شکاف بین ادعا وواقعیت مشروطه- " همچون شبان رمگان ایم"

روزنامه شرق برای ویژه نامه مشروطیت ا زمن مطلبی منتشر کرده است که دراینجا، اینجا و اینجا قابل رویت اند.
درتازه ترین شماره « شهروند امروز» هم « هم چون شبان رمگان ایم» را نوشته ام که می توانید در اینجا بخوانید.

1 نظر:

انتشار اگاهی گفت...

مختصات خود را تغییر دهید تا دشمن شما را نشناسد

بند 12 از منشور دفاعی اِل یاسین (بیانیه 19)
(بیانیۀ 19 شامل موثرترین، قویترین و کاراترین سبک ها و روش های مبارزۀ نرم و ضد جنگ روانی می باشد)
http://www.freewebs.com/mansouroun/bayaniye.htm متن کامل بیانیه 19