۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه

«جامعة مدنی» و «قانونمندی» در جامعة عهد دقیانوسی ما

من این مطلب را 15سال پیش نوشتم ولی هم چنان براین عقیده ام که حرف اصلی این نوشته هم چنان درست است و برای همین می گذارمش اینجا
 
دوست دارم این نوشته بیات و قدیمی را پیشکش بکنم به رفیق عابد توانچه

0 نظر: