۱۳۹۲ تیر ۱۰, دوشنبه

حباب مالی

درباره حباب مالی هیچ چیز طبیعی و اجتناب ناپذیر نیست

0 نظر: