۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

بازهم درباره کودتای ننگین 28 مرداد 1332

این هم لینک مصاحبه ای با کرمیت روزولت  در1979 معمار اصلی برنامه های سازمان سیا درایران در سال 1332

0 نظر: