۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

آش پزان ملوکانه!

  1. حتما در کتاب تاریخ خوانده اید که جناب ناصرالدین شاه قاجار « سنت» داشت که نمی دانم سالی چند بار ولی در صدر مجلس می نشست و همه وزرا هم در حضورملوکانه « بطوراشتراکی» آش می پختند. یکی بادمجان پوست می کند و دیگری هم نخود و ولوبیا را می شست و آن دیگری هم لابد گوشت را تکه پاره می کرد- وقت کنم و یک گزارش مستندش را که دارم برای شما رونویسی کنم- فعلا به این عکس توجه کنید که مربوط به یکی از این  دفعات آش پزان است.
       

0 نظر: