۱۳۸۶ آبان ۱۶, چهارشنبه

انشاالله گربه است.....

یک کسی نیست که به این آقای احمدی نژاد چیزی بگوید. آخر این مواضع چمن در قیچی چیست که او می گیرد. اگر « قطع نامه های شورای امنیت بی اعتبار است» پس برای چی با آن همه کبکبه و دبدبه رفتید و در همین شورای امنیت سخن رانی کردید و آن همه توهین به شخص خودتان را در کلمبیا تحمل کردید! این که کوشش می شود تا تصویر متفاوتی از شرکت شما در کلمبیا ارایه بدهند که واقعیت را تغییر نمی دهد. من نمی فهمم منظور آقای رئیس جمهور از این که دنیا ا زتحریم ایران ضرر خواهد کرد دیگر چه صیغه ای است؟ یعنی به واقع شما از پی آمدهای تحریم برای اقتصاد ایران خبر ندارید یا به مصداق معروف، « انشاالله گربه است» امیدوارید که انشاالله گربه باشد! اگر ایران به « قله های رفیع صنعت و علم» دست یافته است پس از چه روست که اقتصاد ایران به واردات همه چیز و هرچیز از همه جا وابسته تر شده است! کدام صنعت ایران است که الان درمعرض ورشکستگی نباشد. آقای رئیس جمهور می گوید در جواب تحریم های قبلی، « ما نیازهای خود را در داخل تامین کردیم» آقای رئیس جمهور به پیر به پیغمبر « دروغ گفتن» در همان مکتبی که شما معتقد به اعتقاد به آن هستید یک « گناه کبیره » است. کدام نیازها را درداخل تولید کرده اید!اگر این گونه است پس چراست و چگونه است که واردات به ایران روند صعودی دارد! چراست و چگونه است که با نفتی که دارد یواش یواش بشکه ای 100 دلار می شود و کشوردرحال جنگ هم نیست- آن موقع هم نفت بشکه ای 12 دلار بود- ولی وضعیت اکثریت مردم هرروزه خراب تر می شود. مگر حتی مراجع تقلید هم به دولت شما اعتراض نکرده اند! این که آمارها را پس و پیش کنیم و بعد ادعا بهبود نرخ بیکاری و نرخ تورم و حتی نرخ رشد اقتصادی بکنیم که واقعیت افزایش بیکاری و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی را تغییر نمی دهد. آقای رئیس جمهور باور کنید صادقانه خدمت شما عرض می کنم. بیکاری و تورم را مردم عادی بسی بهتر از دولتمردان و پژوهشگران می دانند و می شناسند. چرا که با تمام گوشت و پوستشان آن ها را لمس کرده وحس می کنند. به آمارهای دست کاری شده موسسات دولتی دل نبندیدو از آن مهم تر، براساس ادعاهای دین باورانه ای که دارید می گویم آقای رئیس جمهور، ما هیچ چی ولی چرا از خدا شرم نمی کنید؟

0 نظر: