۱۳۸۶ آبان ۲۴, پنجشنبه

تبعید و تبعیدی!

در1989 از نورالدین فرح رمان نویس نامدار سومالیائی پرسیدند که اگرچه از1974 ناچار به ترک سومالی شده ای و تاکنون هم در خارج از کشورت زندگی کرده ای چگونه است که خودت را یک « تبعیدی» به حساب نمی آوری؟ نورالدین پاسخ داد:
«برای این كه، آن كس كه در تبعید است، من نیستم. تبعیدی رهبران و دیكتاتورهای افریقائی هستند. من ممكن است از نظر جسمی در سومالی نباشم ولی از نظر روحی غائب نیستم. بعلاوه از هموطنانم هم جدا نیستم. چون تا آنجا كه می دانم، آنها برای اصول اعتقادات من احترام زیادی قائلند و هنوز به من اعتماد دارند. »
درباره این نظر چه فکر می کنید؟

0 نظر: