۱۳۸۶ دی ۲۵, سه‌شنبه

دست های نامرئی وجود ندارد

نوشتة: ژوزف استیگلتز
گاردین: 20 دسامبر 2002
برای برندگان جایزه نوبل اقتصاد [2002]، دانیل کاهنه مان- از دانشگاه پرینستون- و ورنان اسمیت- دانشگاه جورج می سون در ویرجینا، سه تا هورا بکشید. همانند بسیاری از موارد دیگر، جایزه نوبل نه فقط به خاطر پژوهش های اصلی کاهنه مان و اسمیت، بلکه به خاطر مکتب فکری که این دو رهبر آن هستند اعطا شده است......

0 نظر: