۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۱, شنبه

درباره بحران مالی بین المللی

دوست جوانی از من خواسته است در باره بحران مالی بین المللی هم چیزی بنویسم. با این که در باره این بازارها چیز دندان گیری نمی دانم ولی از سر تفنن چند کلمه ای نوشته ام که می خوانید.

0 نظر: