۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۹, یکشنبه

فرصت داریم تا فرصت!

آقای وزیرامورخارجه می گوید، «اگر بدانیم این مدیریت امانت ماست و توجه‌ای به محتوای آن نداشته باشیم جهولیم؛ در یك نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مدیریت در هر سطحی یك فرصت است»
با آن چه که درباره کارهای ایشان گفته می شود، من یکی تردید ندارم که آقای متکی از این « فرصت» طلائی به واقع دارند خوب استفاده می کنند!

0 نظر: