۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

بحران ساختاری اقتصاد جهان:

درتازه ترین شماره «آرش» که به همت پرویز جان قلیچخانی منتشر می شود مقاله ای نوشته ام در باره بحران مالی جهانی که برای کسانی که به این نشریه دسترسی ندارند متن را می گذارمش اینجا. یادآوری ضروری این که متن این نوشته طولانی است درصورت لزوم از کلیک کردن ضربدر گوشه راست غفلت نکنید.

0 نظر: