۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

ما و سخت جانی استبداد درونی ما

آن چه می خوانید نامه ای است که 5 سال پیش به دوستی نوشته ام.فکر می کنم یک بار دیگر خوانده شدنش ضرری ندارد. به همین خاطر می گذارمش اینجا: متن نامه به اندازه کافی روشنگرانه است و توضیح بیشتری لازم ندارد.
متن کامل

0 نظر: