۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

جنسّیت و فرهنگ: زن ستیزی درایران

دراین که شادی صدر نمی بایست به این زبان و با این کلی گوئی و یک کیسه کردن می نوشتُ بحثی نیست. بی گمان این ضعف عمده مقاله اوست. ولی این که شماری هیاهو می کنند که به « مردان» توهین شده است.نه با این نظر همراه نیستم. اینجا دوستان دارند اندکی زیادی گردو خاک می کنند. درکل با انتقاد شادی موافقم و برای این که توجه را به گوشه ای از مشکلات جلب کنم متن یک مقاله طولانی و قدیمی را می گذارم اینجا.
متن کامل
توضیح: این مقاله کلی زیر نویس دارد و نمی توانم دراین بلاگر لعنتی مقاله با زیرنویس بگذارم. به همین خاطر، لینک اش را می گذارم.

0 نظر: