۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

تناقضات « جهانی کردن»

درجائی خواندم که « جهانی کردن» و « دموکراسی» با هم جمع شدنی نیستند. اگراین ادعا درست باشد برسرافاضات مدافعان جهانی کردن چه می آید؟ از آن گذشته « جهانی کردن» با « دولت ملی»Nation State هم جور درنمی آید. دربهترین حالت این سه را با هم نمی توان داشت. شما چه فکر می کنید؟ اگراین تناقض وجود دارد راه برون رفت کدام است؟

1 نظر:

احمد زاهدی لنگرودی گفت...

جهانی شدن و دموکراسی و این حرف‌ها برای ما و در کشور ما که اصلاً به هم نمی‌رسد. همین وضعی که می‌بینیم که نه جهانی (به معنای مردمی آن و نه اقتصادی و ضد مردمی) شدیم و نه دموکراسی داریم برای این‌است که مسئولین نظام می‌خواهند به زور جمهوری اسلامی را جهانی کنند و این مضحکه‌ی مصیبت‌وار که می‌بینید از آب درآمده...
ببخشید روده درازی کردم و ممنون از لینک