۱۳۸۵ دی ۱۹, سه‌شنبه

دارندگی و برازندگی!

آیا می دانستید که درایران 20 تا 25 درصد جمعیت دفتر چه بیمه ندارند. با این وصف، 80میلیون دفترچه بیمه درمملکت وجود دارد.
همین طور سردستی، این یعنی که بطور متوسط، آنهائی که دفترچه بیمه دارند، هر دو نفرشان، سه تا دفتر بیمه دارند!!
باز بگوئید، ایران بد جائی است!

0 نظر: