۱۳۸۵ بهمن ۱۱, چهارشنبه

بارخوانی مختصری از نوشته های مارکس در باره شیوه تولید آسیائی

این روزها اندکی زیادی گرفتارم و بی حوصله و بی رمق ام وهم اندکی بیش از معمول عصبی ام وعصبانی، به همین خاطر یکی از مقاله های خیلی خیلی طولانی خودم را می گذارم این جا برای دوستانی که به کتاب منتشرشده ام- استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران- دسترسی ندارند. دوستانی که حوصله خواندن مطالب طولانی راندارند، روی ضربدر گوشه راست کلیک کنند، لطفا.
فکر می کنم برای علاقمندان به مباحث تاریخ اقتصادی ایران، مقاله خیلی بدی نباشد.

0 نظر: