۱۳۸۶ تیر ۲۰, چهارشنبه

خودروهای ضدامپریالیستی!

این تیتر را که دیدم «تحويل خودروهاي ضدامپرياليستي به فارغ‌التحصيلان آكادمي كاراكاس» اندکی خندیدم. بعد دیدم ای دل غافل...
کارم از گریه گذشته ست.... به آن می خندم...
بیچاره هابسون و لنین... و خیلی های دیگر که در باره « امپریالیسم» قلم زده بودند. دیگر نمی دانستند که با تکنولوژی 20 سال پیش همین « امپریالیستهای نابکار» می توان به « «جنگ شان » رفت!!

0 نظر: