۱۳۸۶ تیر ۱۹, سه‌شنبه

دونوع پیشگویان اقتصادی

ازجان کنث گالبریت اقتصاددان بزرگ نقل است که می گفت دو نوع پیشگویان اقتصادی داریم.
یک دسته آنهائی که نمی دانند و دسته دیگرهم آنهائی که نمی دانند که نمی دانند.

0 نظر: