۱۳۸۷ آبان ۲۵, شنبه

چی می شه اگه كه من یه مدتی خدا بشم؟


اون قدیما، خیلی خیلی قدیما
كه نه بوق بود نه ماشین، نه قطارو كامیون….
هیچ كسی تفنگ نداش
كامپیوتر هم نبود، نه تلفن بود نه طیاره
زندگی ساده بود و بی غل و غش
توی یه شهر غریب
پای یه كوه بلن، كنار یه دریای بزرگ
یه مردی بود تن اش بلور
با سپاس از محمود جان کویر

0 نظر: