۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران

هنوز بلد نیستم چطور می توانم متن کامل کتاب را در وبلاگ بگذارم ولی دارم لک لک می کنم.
این متن در 1380 در تهران از سوی نشر رسانش منتشر شده است. این متنی که در اینجا می گذارم حداقل دو تا کمبود دارد.
- هرچه گشتم کتابنامه را پیدا نکرده ام. نمی دانم چه بلائی به سرش آمده است. اگر دوستانی به جد به این کتابنامه نیاز داشته باشند خبربدهند از متن کتاب برایشان اسکن کرده و می فرستم.
- یک فصلی که قراربود در این کتاب باشد ولی نشد که باشد- چون ناشربا آن موافق نبود نه این که ارشاد آن را حذف کرده باشد، اندکی بزرگتر شد و خودش به صورت یک کتاب درآمد که چشم انتظار نشرش درایران هستم و به همین خاطر آن را در اینجا نگذاشته ام.
باری این شما و این هم متن این کتاب:

0 نظر: