۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه

اقتصاد « دلسوز»ما به روایت آقای رئیس جمهور!

آقای رئیس جمهور در هشتمین گنگره فراخوان پرسش مهر درتهران گفت: « امروز باید ایران را با سرعت بسازیم آن هم برپایه ارزش های انسانی. اقتصاد ما باید اقتصادی پاک و دلسوز باشد و اگر غیر از آن باشد اقتصاد ما نیز همچون دیگر کشورها خواهد بود».
مانده بودم که منظور رئیس جمهور چه می تواند باشد؟ شاید منظورش اقتصادی است که دلش آن قدر برای اقتصاد چین بسوزد که واردات خود را از آنجا 47% افزایش بدهد
یا شاید اقتصادی است که درآن، برای مساعدت و دلسوزی برای تولید کنندگان قند و شکر در دیگر کشورها، تولید قند و شکر درا یران متوقف بشود. به قرار اطلاع، در سه سال گذشته ، برای کمک به تولید کنندگان قند و شکر دیگر کشورها با کاستن تعرفه از 150 درصد به 10 درصد، نزدیک به 5 میلیون تن قند و شکر وارد ایران کرده اند.
اصلا می گم از این ها بگذریم، خودتان نگاهی به این مقاله بیندازید تا معنای « اقتصاد دلسوز» برای شما روشن شود!

0 نظر: