۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

«اقتصاد» پرزیدنت احمدی نژاد

من این یادداشت را نزدیک به 4 سال پیش نوشتم. دیدم با توجه به آن چه که برسراقتصاد ایران آمده است بد نیست یک باردیگر این یادداشت را در معرض دید شما قراربدهم. این شما و این هم این یادداشت بیات و قدیمی بنده.

0 نظر: