۱۳۸۸ بهمن ۶, سه‌شنبه

خطر ایجاد بحران بین المللی برای ایران!

بحران سیاسی داخلی که داریم- هرچند زعمای قوم ترجیح می دهند انکارش نمایند. بحران اقتصادی و مالی که جدی تر از آن است که کتمان کردنی باشد. شما را به هرچه که به آن اعتقاد دارید برای ایران یک بحران بین المللی ایجاد نکنید. تنها به عنوان یادآوری می گویم که عوام فریبانی که از قطع رابطه با انگلیس سخن می گویند بدانند که اگر مجلس چنین خطائی بکند این به واقع قطع رابطه با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. یادتان نرود که مدتی پیشتر که چنین خطائی درباره دانمارک کرده بودید کارساز نشد و خود جزئیاتش را بهتر می دانید. از سوی دیگر، چون چنین سرانجامی به نفع جمهوری اسلامی نیست- به ویژه که روسیه هم چندان قابل اعتماد نیست، اگر مجلس چنین خطائی بکند، تردید ندارم که زمان زیادی نمی گذرد که از کرده پشیمان شده و مجبور می شویدعذر تقصیر بخواهید. این نکته ای که می گویم براساس قوانین اتحادیه اروپاست نه این که من علم غیب داشته باشم.
یادتان باشد ما گفتیم تا نگوئید که نمی دانستیم!

0 نظر: