۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

چرا اقتصاد ایران در این سالهابه دست انداز افتاده است؟

درپاسخ گوئی به این پرسش، می توان از عوامل و علل متعددی سخن گفت. ولی من دراین مختصر به چند عامل عمده اشاره می کنم:...
متن کامل

0 نظر: