۱۳۸۹ خرداد ۲۰, پنجشنبه

قطع نامه چهارم تحریم برعلیه ایران!

متاسفانه قطع نامه چهارم تحریم برعلیه ایران هم تصویب شد. آقای احمدی نژاد و ملیجک شان- موسوم به آقای مشائی- اظهار فضل فرموده اند که « قطع نامه را قبول نداریم» و ظاهرا این آقایان این حداقل را درک نمی کنند که قرار نیست این قطع نامه را ایران قبول داشته باشد! مسئله این است که این تحریم ها حالا دیگر به صورت یک قانون بین المللی درآمده است و این قانون هم درعمل حتی از سوی برزیل و ترکیه که به این قطع نامه رای مخالف داده اند، هم اجرا خواهد شد.

1 نظر:

ناشناس گفت...

استاد ممکن است لطف کرده در خصوص تاثیرات اقتصادی تحریمها مطلبی بنویسید؟