۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

یک پیشنهاد

دراینحا خوانده ام که مغز متفکرطرح هدفمند کردن یارانه ها ورئیس شورای رقابت- آقای دکتر پژویان- درپاسخ به احمد میدری درباره احتمال پیدایش شورش به خاطر حذف یارانه ها و بالارفتن قیمت ها به افزایش قیمت نفت در1973 اشاره کرده و مدعی شده است که درغرب شورشی اتفاف نیافتاده است و چنین ادعائی را رد کرده است. امیدوارم این ادعا صرفا نشانه یک سهو مختصراز جانب ایشان باشد چون اگر نباشد وا گردانش مغز متفکر این قانون به این مقدار باشد باید به واقع گفت که خدا عاقبت وضع اقتصادی ایران را بخیر بکند.
پیشنهاد می کنم آقای دکتر به این سایت درکنار دهها سایت مشابهی که هست و اطلاعات زیادی به دست می دهند- سری بزنند و بعد این ادعای سخیف خود را پس بگیرند.

1 نظر:

خُسن آقا گفت...

این یارانه یا همان سوبسید که قدیمی تر ها نامیده بودندش را من نام دیگری بر آن گذاشته‌ام. نامی که من بر روی آن گذاشته‌ام پوست موز است. مدت زیادی است من منتظر پرتاب کردن این پوست موز هستم، ولی گویا آقایان تصمیم گیرنده جرات پرت کردن پوست موز را ندارند. آن روزی که پوست موز پرت شد خواهیم دید چه اتفاقی در ایران رخ خواهد داد.