۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

ما و حقیقت که ازهمیشه آسیب پذیرترشده است!

به بهانه 22خرداد- یعنی اولین سالگرد تقلب بزرگ چند کلمه ای نوشتم که دراینجا می خوانید.

0 نظر: