۱۳۸۹ تیر ۳۱, پنجشنبه

روش ملانصرالدینی خصوصی سازی و دلال های مدرن

یکی از وجوه بسیار غم انگیز اقتصاد ایران این است که در حالی که با شیوه های سنتی فساد مالی مقابله موثر نمی کند، هرروزه شیوه های تازه تری از فساد ابداع می کند. از همین رو مقوله فساد درایران هرروزه پیچیده تر شده و به همان نسبت مقابله با آن هم دشوارتر می شود.
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 درصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود...
متن کامل

0 نظر: