۱۳۹۲ اسفند ۱۵, پنجشنبه

نگاهی به ضریب جینی درایران

این هم لینک تازه ترین یادداشت من در روزنامه « آرمان» که هنوز به دست خواننده در تهران نرسیده است!

0 نظر: