۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

حقیقت ستیزی اوباما


کرگ موری

چهارتن از متصدیان بمب اندازان بدون سرنشین (drone)  نیروی هوائی امریکا اخیرا دست به افشا گری زدند که این برنامه ترور فردی  با استفاده از این بمب اندازان چقدر وحشیانه است و کمترین توجهی به قربانیان شخصی و بیگناه هم ندارد ( حالا بماند که رسانه های رسمی اشاره ای به این افشاگری ها نکردند). دیروز متوجه شدند که حسابهای بانکی و همه کارتهای اعتباری شان به دستور دولت امریکا بلوکه شده است. پی آمد آن روی زندگی روزانه شان چشمگیر است. منبع اصلی من وکیل این 4 تن ، جسلین راداک است از طریق شرکت سام آدامز( که هر دوی ما عضو آن هستیم).
هیچ گونه اتهام جنائی علیه این 4 تن اقامه نشده است، اگرچه چندین بار بطور کتبی آنها را تهدید کرده بودندکه تحت تعقیب قرارخواهند گرفت. به نظر می رسددارائی های آنها با یک دستور از مقامات بالا درپوشش قوانین ضدتروریستی ضبط شده است. نمونه دیگری از استفاده از قدرت « ضد ترور» علیه کسانی که به هیچ ترتیبی تروریست نیستند.
دردوره ریاست اوباما درمقایسه با حمع کل همه رئوسای جمهور پیشین امریکاتعداد بیشتری از افشاگران زندانی شده اند.  با این همه مقامات امریکائی به نظر می رسد از تبلیغ منفی که تعقیب این متصدیان به دنبال خواهد داشت واهمه دارند چون آنها تنها از پی آمد کشتارو اغلب قتل بی هدف که مجبور به آن شده بودند برسلامت خود سخن گفته اند. به این ترتیب، زندگی شان به شکل وصورت های دیگری هم دارد نابود می شود. لطفا مرابخشید اگر مجبورم یادآوری کنم که من دقیقا می دانم که آنها چه می کشند چون خود من دقیقا همین را تجربه کرده ام.
وقتی من درباره این که بریتانیا درباره شکنجه و زندان مخفی خود را به جهالت می زندافشاگری کردم چندین بار بطور کتبی از سوی وزارت امورخارجه بریتانیادرپوشش قانون  مسائل سری تهدید شدم. و برای مدتی هرروزه فکر می کردم که مرا دستگیر خواهند کرد. آن چه برای من دردناک بود انکار دائمی جک استروا و این ادعای اوبود که بریتانیا هرگز به مقوله شکنجه کم توجه نبوده وآن را زیرسبیلی در نکرده است و چیزی به عنوان زندان های مخفی وجودندارد و بعد درموارد مکرر به روزنامه نگاران و سیاستمداران می گفت که من مشکل روحی روانی دارم و الکلی هستم. البته هیچ گاه حسابهای بانکی مرا نبستند ولی درکوشش من برای گرفتن کار مداخله کردند و نگذاشتند کار دیگری بگیرم. با این همه، من خوش شانس بودم! چلسی مانینگ در17 دسامبر تولد خودرا در زندان جشن خواهد گرفت.
بدنیست یادآوری کنم که متصدیان بمب اندازان بدون سرنشین چه گفته اند:
«براینت گفت کشتن شهروندان با بمب اندازهای بدون سرنشین مشکل تروریسم را تشدید می کند. « ما 4 تن را می کشیم و 10 تن میلیشیا تولید می کنیم» براینت گفت. « اگرشما پدر کسی را بکشید، عمو یا برادرش را که کاری به کار کسی ندارند بکشید، اعضای فامیل می خواهند انتقام بگیرند». دولت اوباما بسیار کوشید تا جزئیات برنامه بمب اندازهای بدون سرنشین مخفی بماند ولی دربیانیه امروزشان متصدیان پیشین ازفرهنگی که درمیان کسانی که مسئول پیش بردن این برنامه هستند شکل گرفته سخن گفتند. هس گفت فرهنگ متصدیان را تغییر دادند تا آنها انسانیت کسانی که مورد هدف قرار می گیرند را انکار کنند. او گفت« دورنمای معیوبی درباره کسانی که ما برآنها نظارت می کردیم به دست داده می شد» « هدف قراردادن باید موردستایش قرار می گرفت و چیزی بود که ما باید انجام می دادیم». هس گفت قتل کودکان و افزاد عادی از سوی بسیاری از این متصدیان عقلائی ارزیابی می شد. به عنوان یک معلم پرواز هس ادعا می کند که بدون این که دادگاهی شده باشد از سوی متصدیان ارشد خود توبیخ شد چون دانشجوئی را که «تمایل زیادی به کشتن دیگران داشت» را رد کرده است. هس هم چنین از استفاده گسترده از الکل و مواد مخدربوسیله خلبانان سخن گفت. متصدیان بمب اندازهای بدون سرنشین، با استفاده از نمک حمام و همین طور مارجوآنای مصنوعی مست و بی اختیار می شدند برای این که بتوانند از آزمایش مواد مخدر بگذرندو درکوشش برای این که « واقعیت را وارونه نمایند و تصویری از خود داشته باشند که انگار درآن واقعیت نبوده اند». هس می گوید او حداقل 6 تن را از واحد خودش می شناسد که استفاده از نمک حمام و مواد مخدر آنها را در طول ماموریت « مخمور» کرده بود.   
اصل یادداشت را به انگلیسی در این لینک بخوانید.


0 نظر: