۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۴, جمعه

«مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران»

بزرگداشت چهارمین سالگرد درگذشت:
استاد فقید دکتر حسین عظیمی
هیجدهم اردبیهشت 1386
دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه
میزگرد مدارهای توسعه نیافتگی اقتصادایران
با شرکت:
دکتر فرشاد مومنی
دکتر پرویز پیران
دکتر فیروز توفیق
دکتر نوری نائینی

0 نظر: