۱۳۸۶ خرداد ۱, سه‌شنبه

نطق شکمی!

داشتم نطق نمایندگان مجلس را می خواندم رسیدم به این قسمت از نطق نماینده کهنوج:
«بودجه به منزله خوني است كه در رگ‌هاي پيكره كشور جريان دارد اما متاسفانه دولت‌ها رگ خواب مجلس را به دست آورده‌اند و هر ساله لايحه مهم بودجه را با تاخير و مقارن با تعطيلات عيد نوروز تقديم مجلس مي‌كنند و اين غذاي نپخته ملت را با عجله از روي آتش كارشناسي مجلس برمي‌دارند و سرانجام در معده امور عمراني دولت سنگين و غيرقابل هضم مي‌گردد و نتيجه اين شتاب زدگي متمم‌هايي است كه سودي از اين رهگذر حاصل نمي‌شود.»
دروغ چرا! من که نفهمیدم « غذای نپخته ملت» دیگر چه صیغه ای است! و از آن مهم تر تا کنون نمی دانستم که « امور عمرانی» هم « معده» دارد که گاه ممکن است « رو دل» کند. خوب، برادر، این که مشکلی نیست، یک کم « آلو براغونی» را بگذار توی آب خیس بخورد و بعد به خورد « امور عمرانی» بده که رو دل اش بر طرف شود....
در این کشور گل وبلبل همه چیز دیده بودیم ولی نطق شکمی دیگر نخوانده بودیم!

0 نظر: