۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

بسیج دانش آموزی!

نمردیم و معنای « بسیج دانش آموزی» را هم فهمیدیم!
احتمالا چون دانش آموزان « امتحان» داشتند از مادر وعمه و خاله ومادربزرگ خواستند که دراین مراسم شرکت کنند!

0 نظر: