۱۳۸۶ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

چرااین چنینیم؟

به گمان من، پیش شرط پیدا شدن فرهنگی استبداد سالار این است كه در جامعه، فرد فردیت نداشته باشد و یا بهتر گفته باشم، فردیت فرد را دیگران به رسمیت نشناسند. وقتی چنین می شود، بقیه وجوه ناهنجار جامعه و فرهنگی استبدادی بطور اجتناب ناپذیری در پی آن می آید. و اما، در عین حال اگر می پذیریم كه استبداد در همه حال و در همه جا تحمیل شدنی است، پس گذشته از این پیش شرط، یكی دیگر از مقدماتش، پذیرش و قبول نابرابری است....
یادآوری ضروری: مطلب طولانی است دوستانی که حوصله خواندن مطلب طولانی را ندارند لطفا روی ضربدر گوشه راست کلیک کنند.

0 نظر: