۱۳۸۶ تیر ۴, دوشنبه

آمارهای مزاحم!

گمرک جمهوری اسلامی ایران آمارهای تجارتی خارجی ایران را برای دو ماه اول سال 1386 منتشر کرده است. هرچه که ادعاهای دولت فخیمه باشد، ولی این آمارها، نگران کننده اند. ازجزئیات که بگذریم واقعیت این است که دراین مدت، صادرات غیر نفتی ایران به نسبت دوماه مشابه درسال قبل کاهش یافت و به عوض واردات به ایران افزایش نشان می دهد. دردوماه اول سال 1385 بیش از 6189هزارتن کالا ازایران صادرشده بود در حالی که دوماه اول امسال شاهد صدور4549 هزارتن کالا ازایران بوده ایم. از نظر ارزشی هم، سال قبل ارزش صادرات غیرنفتی- حالا بماند که گازو بعضی از مشتقات نفتی را « غیرنفتی» جا می زنند- بیش از 2518 میلیون دلار بود ولی امسال، با نزدیک به 500 میلیون دلار کاهش، به 2081 میلیون دلار رسیده است. در همین مدت، به جای 6616 هزارتن کالائی که دو ماه اول پارسال وارد کرده بودیم، امسال واردات ما بیش از 7448 هزار تن بود- یعنی 1933 هزارتن افزایش وزنی- پارسال ارزش واردات ما برای این دوماه 6032 میلیون دلار بود ولی امسال ارزش واردات به ایران از7055 میلیون دلارهم فزونی گرفت. یعنی بیش از 1000 میلیون دلار کالا بیشتر وارد کردیم و نزدیک به 500 میلیون دلار هم کمتر از محصولات داخلی ایران صادرشده اند. کاش پدرآمرزیده ای می گفت که تغییر این چنینی چه پی آمدی برسطح اشتغال دراقتصادایران داشته است!
برای همین دوماه، کسر تراز پرداختهای ایران که در سال گذشته معادل 3514.7 میلیون دلار بود ( میزان سالیانه 21088 میلیون دلار)، دردوماه اول امسال، به 4874.5 میلیون دلار(میزان سالیانه 29247 میلیون دلار) افزایش یافت ( افزایش سالیانه هم 8159 میلیون دلار). یعنی با افزایش 41.5درصدی کسری تزار پرداختها روبرو بوده ایم.
البته می شود همگان را به « توطئه» بر علیه دولت فخیمه متهم کرد ولی این دیگر آمارهای خودتان است. تفسیر هم نکرده ایم. فقط گذاشتمشان اینجا.

0 نظر: